Sidebar Menu

Off Canvas Menu

Curabitur porta turpis vitae lectus sagittis efficitur. Mauris ullamcorper vulputate urna. Quisque pulvinar diam ac urna maximus, ut feugiat nisi tristique. In volutpat sagittis dolor, eget iaculis ipsum mollis tempor.

1. Spēles misija

Spēles misija ir palīdzēt jauniešiem atklāt patriotisma jūtas, veidot un stiprināt valstiskuma apziņu, saliedēt jauniešus, veicināt sadarbību.

2. Spēles mērķi

Izglītot jauniešus par Latvijas vēsturi, valsts aizsardzības, drošības politikas jautājumiem. Ar spēles palīdzību vēlamies stiprināt jauniešos un Latvijas sabiedrībā kopumā tādas būtiskas vērtības kā patriotisms un valstiskuma apziņa, kā arī paaugstināt jauniešos interesi par Latvijas vēsturisko un industriālo mantojumu.

Dot pamatzināšanas komandas darba efektivitātes uzlabošanā, savstarpējās komunikācijas veicināšanā, komandas veidošanā un stiprināšanā. Dot pamatiemaņas darbojoties āra dzīves apstākļos.

3. Spēles organizatori

Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļa, Priekules novada dome un SIA Gimnasium.

4. Dalībnieki - komanda

Spēles dalībnieki var būt no 14 līdz 19 gadus jauni jaunieši.

Spēlē var piedalīties sešu cilvēku komanda (trīs puiši un trīs meitenes), kas aizpildījuši un atsūtījuši komandas pieteikuma anketu. Spēlē tiks iesaistītas ne vairāk kā 20 komandas vienā spēles vietā.

5. Spēles norise

Vispārīgie noteikumi

Spēle notiek divās kārtās:

 • pirmā kārta – neklātienes kārta - pieteikumu anketu iesūtīšana, izvērtēšana un komandu atlase internetā jaunielatvijassargi.lv vai www.jaunatne.daugavpils.lv
 • otrā kārta – praktiskās nodarbības un piedzīvojumu un izaicinājuma spēle „Jaunie Latvijas sargi”.

Jaunie Latvijas sargi Priekulē 08. oktobrī

Neklātienes kārta

Spēles neklātienes kārta notiek no 2019. gada 10. oktobra līdz 3. novembrim

Spēles neklātienes kārtā var piedalīties ikviena komanda, kas aizpildījusi spēles pieteikuma anketu mājas lapā jaunielatvijassargi.lv vai www.jaunatne.daugavpils.lv un iesūtījusi to līdz 3. novembrim spēles organizatoriem.

Komandas, kas neklātienes kārtā ieguvušas vislielāko punktu skaitu, tiek apstiprinātas otrajai kārtai - piedzīvojumu un izaicinājuma spēlei „Jaunie Latvijas sargi”. Visām komandām, kuras tiks tālāk uz otro kārtu, tiks nosūtīta plašāka informācija par spēles dienas kārtību, norises vietu, līdzi ņemamām lietām, u.c.

E-pasts saziņai: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Tālr.: 26477549

Otrā kārta – piedzīvojumu un izaicinājuma spēle „Jaunie Latvijas sargi”.

Otrā kārta notiks vienu dienu.

Šajā spēles posmā darbības programma tiek sadalīta divos posmos

 • pirmkārt, zināšanu un prasmju apguve;
 • otrkārt, komandu misija „Atbrīvo Priekuli!”

Komanda apgūst dažādas prasmes un jaunas zināšanas sešās dažādās jomās (komandas dalībnieki kopīgi apgūst visas prasmes), 6 apmācību darbnīcās tiks izvēlētas kādas no zemāk minētajām tēmām:

 • Pirmās palīdzības sniegšana āra dzīves apstākļos. (cietušā pārvietošana)
 • Pārvietošanās pēc kartes un kompasa – orientēšanās ABC
 • Komandu došana un izpilde
 • Latvijas Brīvības cīņu vēsture
 • Slēpta pārvietošanās
 • Ekipējuma komplektēšanas principi un sagatavošana līdzņemšanai
 • Lauka un stacionārā šaušana (kustīgi un stacionāri mērķi, pistole un šautene)
 • Tuvcīņas pamatprincipi
 • Sakaru pamatprincipi (Morzes ābece un Fonētiskais alfabēts)
 • Līderības pamatprincipi
 • Izdzīvošanas pamatprincipi

Veicot misiju, komandas biedri kopīgi pielieto jauniegūtās zināšanas un prasmes.

Spēles misija tiek izspēlēta pēc leģendas, kas balstīta uz patiesiem vēstures notikumiem.

6. Vērtēšanas kritēriji

Neklātienes kārta

 • Komandas tiek atlasītas, izvērtējot pieteikuma anketas pēc šādiem kritērijiem:
 • Komandas kopējā motivācija ( 0 – 10 balles);
 • Atbildes uz anketas jautājumiem (pareiza atbilde 5 punkti, nepareiza – 0 punkti);
 • Anketas korekta aizpildīšana un iesūtīšana laikā;

Organizatori patur tiesības uz katru spēles vietu dot pirmtiesības Daugavpils novada jauniešu komandām.

Otrā kārta

Maksimālais punktu skaits – 60 punkti (punkti par katru veikto posmu un izpildes laiku):

 • Par katru veikto uzdevumu var nopelnīt 0-10 punktus (kopā 6 uzdevumi, maksimums 60 punkti)

Vienādu punktu rezultātā tiek ņemts vērā trasē pavadītais laiks.

Balvu fonds:

1. vieta – ceļojums ar Tallink kuģi uz Stokholmu

7. Protesti

Rakstveida protesti par pretenzijām sacensību norisē un/vai par citu komandu rīcību sacensību distancē var tikt iesniegti Organizatoram 1 (vienas) stundas laikā pēc komandas finiša. No vienas komandas tiks ņemts vērā tikai viens viedoklis (kapteiņa). Mutiskie protesti vai protesti, kas iesniegti vēlāk kā stundu pēc finiša, netiks izskatīti.

8. Pieteikšanās

Lai pieteiktos spēlei, komandai jāaizpilda pieteikuma anketa mājas lapā jaunielatvijassargi.lv vai jaunatne.daugavpils.lv un jāatsūta uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 7. oktobrim, ieskaitot, tālrunis saziņai: 26477549.

9. Dalībnieku veselības stāvoklis un drošība

Spēles dienā, pie reģistrācijas, Organizatoram tiek iesniegta vecāku vai aizbildņu parakstīta anketa par dalībnieku veselības stāvokli. Anketa būs pieejama mājas lapā jaunielatvijassargi.lv vai jaunatne.daugavpils.lv. Organizatori nodrošina mediķu klātbūtni spēles laikā.

Lūgums neņemt uz spēli līdzi vērtīgas un dārgas lietas (mobilos telefonus, datorus u.c.) un atstāt tos bez uzraudzības! Spēles organizatori neatbild par nozaudētām lietām!

10. Nolikuma izmaiņas

Sacensību Organizators patur tiesības veikt izmaiņas Sacensību nolikumā, par to savlaicīgi informējot komandu pārstāvjus (kapteiņus).

Sacensību nolikums var tikt mainīts un koriģēts arī sacensību sagatavošanas posmā, koriģēto nolikumu publicējot Organizatora mājas lapā jaunielatvijassargi.lv vai jaunatne.daugavpils.lv un atzīmējot izmainītos nolikuma punktus.